Detalii Raspundere Civila

1.1.1 Răspundere civilă faţă de terţi

Acţiunile noastre sau ale copiilor noştri (sau a celor aflaţi sub tutela noastră) îi pot afecta adesea pe terţi, rezultând neintenţionat pagube materiale sau vătămări corporale ale acestora.

Asigurarea de răspundere civilă generală faţă de terţi te va proteja de aceste pagube neintenţionate şi neprevăzute. Persoanele protejate vor fi: tu, familia ta (soţ/soţie, copiii minori) şi alte persoane pentru care ai răspundere legală (tutelă). Suplimentar, Asiguratorul va plăti pentru tine şi cheltuielile de judecată dacă numai aşa s-a putut stabili cu exactitate prejudiciul.

1.1.2 Răspunderea angajatorului faţă de angajaţi

O societate comercială/ Angajator este responsabilă faţă de angajaţi pentru situaţiile în care aceştia suferă accidente de muncă sau suferă pagube la bunurile lor, din neglijență.

Angajatorul, prin neluarea măsurilor referitoare la respectarea legislaţiei, cu privire la protecţia muncii. Asiguratorul va acoperi costurile pe care ar trebui să le suporte compania ta, după cum urmează:

 • Pentru vătămări corporale sunt acoperite cheltuielile necesare restabilirii sănătăţii angajaţilor care au suferit accidente la locul de muncă sau cheltuieli în legătura cu decesul acestora (sunt incluse şi pensiile de întreţinere la care au dreptul moştenitorii);
 • Pentru pagube produse bunurilor angajaţilor– se despăgubesc cheltuielile necesare reparării bunurilor angajaţilor sau înlocuirii acestora;
 • Cheltuielile de judecată, în cazul în care pentru soluţionarea cererii de despăgubire s-a apelat la instanţele de judecată, iar acestea au stabilit despăgubiri în sarcina ta.

1.1.3 Răspunderea producătorului

În baza legislaţiei în vigoare, eşti responsabil dacă produsele fabricate şi/sau vândute de compania ta prezintă vicii ascunse sau defecte de fabricaţie, iar consumatorii finali ai acestor produse suferă prejudicii de tipul vătămări corporale/ deces sau pagube la alte bunuri. De asemenea, dacă tu sau compania ta ati livrat produse care nu au fost ambalate corespunzător sau nu au fost însoţite de instrucţiuni de folosire corecte şi complete şi, ca urmare, beneficiarii au suferit prejudicii vei fi obligat de către persoanele afectate să repari prejudiciile pe care le-ai produs. În acest caz Asiguratorul tău va acoperi costurile pe care ar trebui să le suporte compania ta, după cum urmează:

 • pentru vătămări corporale;
 • pentru pagube produse bunurilor cumpărătorilor;
 • cheltuielile de judecată, în cazul în care pentru soluţionarea cererii de despăgubire s-a apelat la instanţele de judecată, iar acestea au stabilit despăgubiri în sarcina ta;

1.1.4 Răspunderea Chiriaşului faţă de Proprietar

În cazul în care tu sau compania ta aţi produs pagube proprietarului de la care aţi închiriat o locaţie în care locuiţi/ vă desfăşuraţi activitatea, veţi suporta cheltuielile pentru acoperirea acestor pagube. Poliţa de Răspundere Civilă a Chiriaşului faţă de Proprietar, acoperă cheltuielile pentru:

 • pentru vătămări corporale proprietarului-cheltuielile necesare stabilirii sănătăţii acestuia, cheltuieli de deces sau pensii de întreţinere pentru moştenitori;
 • pentru pagube la locaţia sau asupra bunurilor închiriate, se vor achita cheltuielile necesare aducerii acestora la starea inițială sau înlocuirii acestora;
 • cheltuielile de judecată, în cazul în care pentru soluţionarea cererii de despăgubire s-a apelat la instanţele de judecată, iar acestea au stabilit despăgubiri în sarcina ta.

1.1.5 Răspunderea Proprietarului faţă de Chiriaş 

În mod relativ similar se întâmplă dacă tu sau compania ta sunteţi Proprietarul unei locaţii pe care aţi închiriat-o şi este încheiată poliţa de răspundere a Proprietarului faţă de Chiriaş.

Chiriaşul va fi despăgubit de catre Asiguratorul tău pentru prejudicii aduse de clădire/ bunurile închiriate astfel.

1.1.6 Răspunderea Civilă a Prestatorului de Servicii

În calitatea ta de prestator/ furnizor de servicii iţi asumi atât contractual cât şi legal răspunderi faţă de Beneficiarii activităţii tale. Răspunderea este asumată atât asupra bunurilor Clienţilor, cât şi asupra integrităţii corporale a acestora. Pe cale de consecinţă în condiţiile în care le vei prejudicia sănătatea/ integritatea corporală/ viaţă sau patrimoniul vei suferi o pagubă financiară, deoarece eşti obligat la reparea prejudiciului. Aria de acoperire a acestei poliţe este foarte extinsă. Pentru detalierea acestora contactaţi un consultant Safety Broker.

Dacă ai încheiată însă o poliţa de Raspundere Civilă a Prestatorului de Servicii, Societatea de Asigurare va plăti pentru tine:

 • pentru vătămări corporale produse Clienţilor/ prepuşilor acestuia, cheltuielile necesare restabilirii sănătăţii acestora, cheltuieli de deces sau pensii de întreţinere pentru moştenitori;
 • pentru pagube bunurilor Clientului se vor achita cheltuielile necesare readucerii acestora la starea iniţiala sau înlocuirii acestora;
 • cheltuielile de judecată, în cazul în care pentru soluţionarea cererii de despăgubire s-a apelat la instanţele de judecată, iar acestea au stabilit despăgubiri în sarcina ta în calitate de furnizor de servicii.