Detalii Agricultura
Excluderi

Asigurările culturilor agricole presupun despăgubirea pierderilor cantitative de producţie.

OBIECTUL ASIGURĂRII:

Obiectul îl constituie culturile de cereale, legume, rodul viilor, pomilor/arbuştilor fructiferi şi hameiului.

RISCURI ASIGURATE

  • incendiul, efectul direct al ploilor torenţiale, furtună sau vijelie, grindină
  • efecte directe ale alunecărilor şi prăbuşirilor de teren, îngheţul timpuriu de toamnă, îngheţul târziu de primăvară. În anumite condiţii se poate asigura şi seceta.

SUMA ASIGURATĂ

Suma asigurată poate reprezenta valoarea cheltuielilor de producţie sau valoarea producţiei.

Sunt excluse şi nu se despăgubesc următoarele cazuri:

– dacă anunţul de daună nu s-a făcut în max. 3 zile de la apariţia evenimentului asigurat;

– pierderile de producţie datorate nerespectării procesului tehnologic;

– pagubele produse culturilor din cauza întârzierii recoltatului, etc.

Din despăgubire se scad franşizele menţionate în poliţa de asigurare, franşize ce reprezintă un procent din Suma asigurată totală a întregii suprafeţe asigurate sau din Suma asigurata a suprafeţei dăunate.

ASIGURĂRILE ANIMALELOR

Obiectul asigurării

Ovinele, porcinele, bovinele, bubaline, cabaline, peşti din ferme piscicole, familii şi stupi de albine

Riscuri asigurate

Se acordă despăgubiri pentru decesul sau sacrificarea de necesitate, ca urmare a următoarelor riscuri:

– boli chirurgicale/ obstetricale/ interne;

– accidente produse în interiorul şi exteriorul adăpostului;

În funcţie de societatea de asigurare aceste riscuri pot fi extinse.

Suma asigurată

Se declară pe propria răspundere şi poate reprezenta valoarea reală stabilită pe cap de animal rezultată din facturi/PV de achiziţie conform documentelor contabile sau valoarea de piaţă stabilită în viu/kg, în funcţie de specie, rasa, vârstă, stare de întreţinere etc.

 

Există şi o serie de situaţii (excluderi) pentru care asiguratorul nu acordă despăgubiri, printre care este bine să amintim:

– decesul animalelor ca urmare a folosirii focului deschis sau fumatului, folosirea de instalaţii improvizate de iluminat, încălzire, ventilare;

– lipsa vaccinărilor obligatorii şi/sau neefectuarea tratamentelor dispuse de autorităţile sanitar-veterinare în scop de prevenire sau combatere a bolilor infecto-contagioase sau parazitare;

– decese/sacrificări de necesitate necomunicate autorităţii sanitar-veterinare în termenele de avizare;

– necomunicarea către autoritatea sanitar-veterinară în termenul legal a oricărei modificări apărute în starea de sănătate a animalelor.

Este bine de ştiut că, din cuantumul despăgubirilor se scad: valoarea cărnii recuperate/recuperabile, franşizele, valoarea pierderilor tehnologice stabilite şi menţionate în contractul de asigurare.