Detalii Casco
Riscuri Acoperite
Excluderi

În baza poliţei de asigurare, a condiţiilor generale, a clauzelor speciale anexate poliţei şi în schimbul primei de asigurare încasată, Asigurătorii asigură vehiculele înmatriculate/ înregistrate în Republica Moldova, deţinute/utilizate de persoane care au domiciliul/ reşedinţa/ sediul în Republica Moldova, împotriva pagubelor survenite ca urmare a producerii riscurilor menţionate mai jos. Calitatea de proprietar sau de utilizator trebuie să rezulte din cartea de identitate a vehiculului, respectiv dintr-un raport juridic contractual (închiriere, leasing, comodat etc.) încheiat cu proprietarii de drept.

CUM SE ÎNCHEIE O ASIGURARE CASCO

 1. Ce am nevoie pentru a încheia o asigurare CASCO:
 • calcularea bugetului disponibil;
 • evaluarea riscurilor;
 • acces la documentele auto;
 • documentele companiei de leasing;
 1. La ce trebuie să fii atent atunci când închei o asigurare CASCO:
 • declararea elementelor sau faptelor ce nu sunt în conformitate cu realitatea vor duce la anularea poliţei în cazul în care vei avea o daună;
 • să verifici ofertele mai multor companii de asigurare înainte de a alege (exista posibilitatea de a găsi o ofertă mai bună cu aceleaşi acoperiri);
 • să te asiguri că în momentul prezentării maşinii la inspecţia de risc, aceasta să fie curată pentru a nu ascunde eventualele avarii;
 • inspecţia de risc este obligatorie pentru a putea fi validată poliţa ta;
 • informaţiile transmise agentului constatator pentru inspecţia de risc, trebuie să fie cât mai detaliate/complete pentru a evita o eventuală anulare a poliţei în caz de daună.

PREVEDERI GENERALE FISCALE

Conform legislaţiei fiscale în vigoare, primele de asigurare nu sunt purtătoare de TVA .

Orice indemnizaţie de asigurare aferentă contractului de asigurare şi clauzelor adiţionale nu este supusă impozitului pe venit. Prezentele precizări fiscale sunt valabile sub rezerva modificării legislaţiei fiscale (Codul fiscal şi orice act normativ adoptat în aplicarea acestuia).

– Incendiu/ Trăsnet/ Explozie/ Căderea aparatelor de zbor pe vehiculul asigurat, a unor părţi ale acestora sau a obiectelor transportate sau impactul cu acestea, cu excepţia dispozitivelor explozive;

– catastrofe naturale – evenimente provocate de următoarele calamităţi naturale: cutremur de pământ; furtună; inundatie din cauze naturale; alunecare de teren; fenomene atmosferice; grindină, uragan; greutatea stratului de zapadă, de gheaţă sau avalanşă;

Suplimentar faţă de aceste riscuri se pot adăuga:

– Ciocniri, loviri sau izbiri cu alte vehicule, animale sau cu orice corpuri mobile sau imobile aflate în afara ori în interiorul vehiculului asigurat, zgârieri, căderi ale vehiculului (cădere în prăpastie, cădere în apă cu prilejul transbordării, cădere din cauza ruperii podului), căderi de corpuri pe vehicul, derapări sau răsturnări, exceptând pagubele produse exclusiv suprafeţelor vitrate. Pentru asigurarea crăpării, fisurării, ciobirii şi/sau zgârierii suprafeţelor vitrate, chiar dacă nu au intervenit riscurile asigurate, poate exista o altă clauză;

– Pagubele produse de acţiunea animalelor (ex: acţiunea rozătoarelor, etc);

– Furt total (furtul integral al vehiculului);

– Furt prin efracţie şi/sau tâlhărie – pagubele de orice fel produse vehiculului ca urmare a furtului sau a tentativei de furt prin efracţie şi/sau tâlhărie;

– Vandalism – spargerea geamurilor, tăierea cauciucurilor, scrijelirea suprafeţelor exterioare, etc.

De regulă, evenimentele produse în sectoare de drum sau în zone interzise circulaţiei publice, inclusiv în câmp agricol, sunt acoperite numai pentru vehiculele special construite şi destinate circulaţiei pe astfel de drumuri.

Cheltuielile suplimentare – în limita unui procent din suma asigurată a vehiculului şi a tipurilor de acoperiri deţinute de Asigurat, Asiguratorul poate despăgubi şi Cheltuielile suplimentare, dovedite cu acte, efectuate ca urmare a producerii unui eveniment asigurat, cu privire la:

– transportul vehiculului avariat, pe teritoriul Republicii Moldova în scopul salvării sau reparării lui, dacă vehiculul nu poate fi deplasat prin forţă proprie, până la cel mai apropiat atelier de reparaţii de locul producerii evenimentului asigurat, care poate efectua reparaţia sau până la locul obișnuit de parcare, la nivelul cheltuielilor de transport percepute de societăţile specializate;

– înlocuirea întregului set de închidere, chei – butuc yală şi dupa caz, în funcţie de modelul constructiv, buşonul rezervorului de combustibil şi/sau contactul de pornire, în cazul furtului/pierderii cheilor acestuia;

– pagubele produse vehiculului/echipamentelor suplimentare asigurate, prilejuite de măsurile luate în timpul sau imediat după producerea evenimentului asigurat, pentru salvarea vehiculului sau a construcţiei în care se afla acesta sau a persoanelor imobilizate în vehicul;

– conservarea şi limitarea pagubelor, rezultate în urma producerii unor riscuri cuprinse în asigurare, dacă acestea sunt necesare şi utile.

Pagubelele produse vehiculului de:

– război (declarat sau nu), invazie sau acţiunea unui duşman extern, război civil, revoltă, revoluţie, rebeliune, insurecţie, dictatură militară, conspiraţie, greve, tulburări civile, terorism;

– confiscare, expropriere, naţionalizare, rechiziţionare, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul oricărui guvern de drept sau de fapt sau oricărei autorităţi publice;

– explozie atomică, radiaţii sau infestări radioactive ca urmare a folosirii energiei atomice sau a materialelor fisionabile;

– poluare sau contaminare de orice natură şi din orice cauză.

– accidentul a fost produs cu intenţie de Asigurat sau prepuşii săi;

– cererea de despăgubire este frauduloasă ori are la bază declaraţii false;

– vehiculul nu avea certificat de înmatriculare valabil sau, numai în cazul vehiculelor achiziţionate direct de la producătorii sau dealerii din România, o autorizaţie de circulaţie valabilă;

– în legatură cu accidentul, a fost declanşată o cercetare penală, până la finalizarea acesteia;

– în momentul accidentului, vehiculul era condus sau acţionat de o persoană fără permis de conducere valabil pentru categoria respectivă de vehicule, ori după ce permisul de conducere i-a fost retras, anulat sau reţinut în vederea anulării, ori ca urmare a suspendării dreptului de a conduce; în cazul maşinilor şi/sau utilajelor cu destinaţii speciale nu se acorda despăgubiri dacă acestea erau conduse sau acţionate de o persoană care nu avea instruirea, certificarea şi dreptul de a conduce astfel de maşini şi/sau utilaje;

– accidentul a fost produs în timpul conducerii vehiculului sub influenţa băuturilor alcoolice sau a substanţelor psihotrope, precum şi în timpul comiterii unor fapte incriminate de dispoziţiile legale privind circulaţia pe drumurile publice ca infracţiuni, chiar dacă aceste fapte nu s-au produs pe astfel de drumuri, sau în timpul comiterii altor infracţiuni;

– comiterea de către Asigurat sau prepuşii acestuia a unor infracţiuni săvârşite cu intenţie ori în timpul când aceştia, autori ai unei infracţiuni savârşite cu intenţie, încercau să se sustragă de la urmărire;

– cazurile în care persoana cuprinsă în asigurare a favorizat producerea riscurilor asigurate sau a diminuat posibilitatea de reducere a urmărilor acestora.

Asiguratorul este exonerat de plata despăgubirii în cazul în care dauna este consecinţa:

a) unei defecţiuni dacă, inspecţia tehnică periodică (ITP) a vehiculului era expirată la data producerii evenimentului asigurat şi evenimentul s-a produs în timp ce vehicului era în mişcare;

b) transformărilor, improvizaţiilor, adaptărilor neautorizate de constructor, reparaţiilor şi/sau a intervenţiilor executate de către persoane neautorizate.