Detalii Constructii si montaj
Riscuri Acoperite
Excluderi

Asigurările lucrărilor de construcții și montaj se adresează firmelor de construcţii, arhitecţilor, proiectanţilor, diriginţilor de şantier, responsabililor tehnici cu execuţia, distribuitorilor de materiale de construcţii, depozitelor de materiale de construcţii, firmelor de consultanţă specializate în consultanţă pe tipuri de activităţi.

De obicei, asigurările de acest tip sunt cu regim facultativ însă sunt şi unele excepţii în care aceste tipuri de asigurări devin obligatorii, exemplu în cazul accesării fondurilor europene sau în relaţia firmelor cu autorităţile statutului sau când Beneficiarul solicită aceasta poliţă în mod expres în Contractul de Execuţie.

Cum se încheie o asigurare de acest tip?

Poliţa de asigurare se întocmeşte pe baza cererii de asigurare şi/sau a cererii chestionar specifice (în cazul aeroporturilor, porturilor, căilor ferate, podurilor sau al altor lucrări de artă ) completată/completate de asigurat. La acestea se pot adauga, de la caz la caz, Contractul de Execuţie, Memoriu Tehnic, grafice de lucrări cantitativ valorice, raport de expertiza geo, etc.

Asigurarile de construcții și montaj cuprind 2 sectiuni:

Daune materiale care au la baza contractul de lucrări de execuţie şi se pot asigura:

– Lucrările contractuale, inclusiv materiale şi alte bunuri care apar în derularea contractului

– Construcţii şi echipamente ale beneficiarului, aflate în proprietate

– Utilajele constructorului necesare realizării lucrărilor contractate

– Alte cheltuieli precum cheltuieli pentru curăţenie în caz de daună, taxe profesionale, arhitecţi, proiectanţi

– Lucrările de construcţii: civile, industriale, comerciale, administrative, agricole şi/sau cele de montaj (echipamente, instalaţii şi utilaje productive/tehnologice).

Tipuri de lucrări de constructii ce pot fi asigurate:

– clădiri rezidenţiale, de birouri, hoteluri, centre comerciale, parcări (subterane şi supraterane)

– clădiri industriale: hale de producţie, depozite de mărfuri

– căi de rulare, lucrări de asfaltare, construcţii sau reabilitări de căi ferate, şosele sau autostrăzi în sau în afara oraşelor

– poduri şi pasaje, tunele, galerii

– lucrări de canalizare: pozare de ţevi şi conducte, sisteme de distribuţie a apei

– reţele de utilităţi: apa, canalizare, gaze

– montaje pentru industrie: instalaţii şi echipamente de producţie

Răspundere civilă faţă de terţi (ca urmare a activităţii desfăşurate) ce cuprinde 2 ramuri:

– Vătămări corporale accidentale sau îmbolnăvire

– Pierderi sau avarii accidentale a bunurilor

SUMELE ASIGURATE

Pentru Sectiunea I, suma asigurata este constituită din valoarea totală a contractului de construcţii şi montaj la care se pot adauga şi :

– valoarea totală a materialelor şi bunurilor puse la dispoziție de Beneficiar şi care urmează să fie înglobate în construcţie

– valoarea de nou sau valoarea rămasă a construcţiilor şi echipamentelor din proprietatea Beneficiarului

– valoarea de nou sau valoarea rămasă a echipamentelor, utilajelor şi maşinilor aflate în proprietatea Constructorului şi utlilizate de acesta la lucrările de construcții-montaj

Pentru Sectiunea II, suma asigurată este aleasă de către asigurat şi este stabilită în concordanţă cu limita pe eveniment şi agregat pe întreaga perioadă a lucrărilor, dacă nu este impusă contractual de către Beneficiar.

Se pot asigura şi cheltuieli suplimentare:

– curăţarea resturilor în caz de daune;

– taxe profesionale (arhitecţi, consultanţi, experţi);

– intervenţia pompierilor;

– de judecată;

– cu expertize medicale;

– cu expertize tehnice.

 

Se exclud pierderea, avarierea sau răspunderea cauzată, produsă sau agravată direct sau indirect de:

– război, invazie, acţiune a unui duşman extern, ostilităţi indiferent dacă războiul a fost declarat sau nu, război civil, revoltă, revoluţie, insurecţie, grevă, grevă patronală, tulburări civile, putere (dictatură) militară sau uzurpare de putere, grup de persoane răuvoitoare sau persoane care acţionează în legătură cu orice organizaţie politică, confiscare, conspiraţie, rechiziţionare, naţionalizare, distrugere sau avariere din ordinul oricărui guvern de drept sau de fapt, sau de orice autoritate politică;

– reacţii nucleare, radiaţii nucleare sau contaminare radioactivă;

– intenţia sau neglijenţa gravă a Asiguratului sau reprezentanţilor săi;

– încetarea totală sau parţială a lucrului;

– poluare sau contaminare;

– riscuri provenite din spaţiu, cum ar fi: căderi de sateliţi, navete spaţiale, meteoriţi;

– franşiza prevăzută în poliţă, pentru fiecare eveniment, care urmează să fie suportată de Asigurat;

– pagube indirecte de orice fel, inclusiv penalizări ca urmare a nerespectării termenelor de execuţie, altor obligaţii contractuale, sau pierderii contractului.