Detalii Cladiri si Bunuri
Riscuri Acoperite
Alte Clauze
Excluderi

Unul dintre primele lucruri la care ar trebui să te gândeşti atunci când ai business-ul tău este să-ţi protejezi spaţiul unde îţi desfăşori activitatea. Astfel, asigurarea clădirii şi conţinutului îţi oferă liniştea de care ai nevoie pentru a te putea concentra pe afacerea şi planurile tale.

Împreună putem configura un program de asigurare potrivit afacerii tale, astfel încât să beneficiezi de protecţia optimă conform cerinţelor tale. Pornim de la riscurile de bază acoperite pe o astfel de poliţă şi apoi includem clauzele speciale potrivite ţie.

Avantajele încheierii unei asigurări de clădiri şi bunuri prin intermediul SAFETY BROKER:

  • negociem direct cu Asiguratorul în vederea obţinerii celor mai bune oferte pentru compania dumneavoastră;
  • monitorizăm tot portofoliul companiei dumneavoastra şi vă notificam cu privire la rate scadente, date de expirare, asistenţă în caz de daună;
  • în cazul apariţiei unei daune vă asigurăm asistenţa în vederea soluţionării dosarelor de daună.

Acoperirea standard include:

  1. FLEXA – Incendiu (fire)- Trăsnet (lighting)- Explozie (explosion)- Căderea aparatelor de zbor (aircraft falling), a unor părţi a acestora, obiectelor transportate sau impactul cu acestea
  2. Fenomene atmosferice şi dezastre naturale: cutremur, inundaţii şi aluviuni, furtună, vijelie, grindină, prăbuşire şi/sau alunecare de teren, greutatea zăpezii şi/sau gheţii, izbirea din exterior de către autovehicule, boom sonic, avalanşă de zăpadă, cădere accidentală de corpuri (copaci, stâlpi), greve şi tulburări civile
  3. Furt prin efracţie şi acte de tâlhărie
  4. Vandalism

Clauzele suplimentare vin ca o completare personalizată a programului de asigurare:

– Bunuri casabile (astfel este acoperită spargerea geamurilor, uşilor de sticlă, etc. ca urmare a oricărui tip de accidente)

– Inundaţie cauzată de apa de la conductă

– Scurgerea accidentală a apei din stingatoarele de incendii

– Vandalism fără efracţie

– Avarii la instalaţiile clădirii

În funcţie de domeniul în care activezi, ţi-ar putea fi utile şi clauzele suplimentare de mai jos pentru bunurile deţinute care „de cele mai multe ori” reprezintă principalul mijloc prin care iţi desfăşori activitatea:

– Avarii accidentale la maşinării şi utilaje (pompe, compresoare, rezervoare, transformatoare, turbine, etc.)

– Echipamente electronice (calculatoare, scannere, fax-uri, tehnică medicală, etc.)

Prin oricare din cele 2 clauze de mai sus, sunt acoperite situaţiile de neglijenţă, manipulare necorespunzătoare, erori de operare, supratensiune. Se poate încheia şi o poliţă de sine stătătoare pentru astfel de echipamente cu acoperire all risk.

Principalele excluderi

Un alt aspect foarte important la o poliţă de asigurare este reprezentat de excluderile din cadrul condiţiilor de asigurare. Printre cele mai importante, amintim:

– Război, răscoală, revoluţie, terorism

– Confiscare, naţionalizare, expropriere

– Radiaţii, poluare, contaminări radioactive

– Fapte săvârşite cu intenţie de asigurat

– Pagube apărute în perioada în care oricare dintre avizele/autorizaţiile legale necesare derulării activităţii Asiguratului sunt suspendate/anulate/retrase/expirate ori nu există

– Daune indirecte, cum ar fi: reducerea valorii bunului după reparaţie, scăderea preţurilor bunurilor, întârzieri în livrarea bunurilor

– Daune produse acelei părţi a bunurilor asigurate asupra căreia se lucrează direct, rezultând din această acţiune sau cauzate de orice operaţie de testare, reparare, reglare, service sau întreţinere

– Pierdere inexplicabilă, dispariţie misterioasa

– Erori sau omisiuni din proiectare sau execuţie, defecte sau vicii ascunse existente la data începerii valabilităţii poliţei de asigurare, de către Asiguratul sau reprezentanţii săi

– Prejudicii provocate de degradări şi deteriorări progresive: abraziune, fermentaţie, oxidare, corodare, erodare, prejudicii provocate prin infiltraţii ori capilaritate, tasarea terenului, trepidaţii, alte prejudicii datorate unor fenomene cu evoluţie lentă în timp.