Calculator Carte Verde


Prelucrarea datelor cu caracter personal.

Acest formular este intocmit in baza legii nr.133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal si are ca scop informarea dumneavoastra cu privire la drepturile pe care le aveti în legătură cu prelucrarea unor astfel de date, informare care sa va ajute sa decideti în cunoștință de cauză cu privire la acordul dumneavoastra de prelucrare a anumitor date personale care va apartin („Date”), in scopurile si conditiile mai jos prezentate.

Prelucrarea Datelor pe care le veti completa in prezentul formular de contact se va face de catre BAR Safety- Broker SRL, persoana juridica, cu sediul social in Hincesti, str. Industriala, Nr. 1, e-mail: office@safetybroker.md, tel: 078651111, inregistrata la Camera Inregistrarii de Stat, avand cod unic de inregistrare: 1013605002213, nr. Licenta 000747, denumita in cele ce urmeaza ”Societate”.

BAR” Safety- Broker” SRL va prelucra date personale constand in, dar fara a se limita la, nume, prenume, cod numeric personal, seria si numarul cartii de identitate, pasaportului si/sau permisului de conducere, semnatura, adresa de contact, telefon, email, functia/ocupatia, starea civila, cetatenia, contul bancar (pentru incasarea despagubirii/restituiri de prima), imaginea, date privind bunul asigurabil, informatiile din documente de proprietate si alte documente puse la dispozitia partilor, date privind contractantul, asiguratul și/sau beneficiarii poliței, platitorul sau istoricul de daune dupa caz.

Scopurile prelucrarii Datelor sunt generate de activitatea de intermediere in asigurari si servicii conexe si constau in urmatoarele: (i) “Scop ofertare/emitere contract asigurări” – prelucrarea de către Societate a Datelor cu caracter personal se face în scopul obținerii celor mai avantajoase oferte de asigurare de la societățile de asigurare partenere, în acord cu legislația privind prelucrarea datelor cu caracter personal, legislația privind asigurările și a codurilor de conduită din industria de profil. În cazul anumitor produse de asigurare (RCA de exemplu) se pot efectua profilări automate în vederea evaluării riscului conform reglementarilor Autorității de Supraveghere Financiară astfel încât oferta de asigurare va putea fi emisa in baza unor decizii automate de cotare.

Acest scop nu include si polițele de asigurare care necesita prelucrarea de informații despre starea Dvs. de sănătate sau informații despre minori sau alte persoane aflate sub responsabilitatea Dvs. (ii) “Scop administrare polițe de asigurare, asistenta la daune si consultanta – Societatea va prelucra Datele cu Caracter personal în scopul oferirii de servicii de intermediere in asigurări, în administrarea polițelor Dvs de asigurare și pentru a interveni în sprijinul Dvs în relația cu societățile de asigurare în situațiile de producere a riscului asigurat, în acord cu legislația privind prelucrarea datelor cu caracter personal, legislația privind asigurările și a codurilor de conduită din industria de profil. (iii) “Scop Comunicari Comerciale” – prelucrarea de catre Societate a Datelor constand in numele, prenumele, adresa de contact, telefonul si e-mailul se va face pentru transmiterea de comunicari comerciale cu privire la ofertele, promotiile, produsele si serviciile oferite de compania noastra.

Temeiul juridic al colectării si prelucrării datelor cu caracter personal îl poate reprezenta, după caz: – Contractul de asigurare/polița de asigurare la care persoana vizata este parte sau cererea expresa a persoanei vizate pentru a obține o oferta de asigurare prin intermediul Societății sau/si emiterea poliței de asigurare respective de către Societate, – Îndeplinirea obligațiilor legale ale Societății, – Îndeplinirea intereselor legitime ale Societății in contextul desfășurării obiectului de activitate – Consimțământul persoanei vizate, unde este cazul Datele cu caracter personal pot fi transferate, in funcție de tipurile de asigurări pe care le vom intermedia pentru Dvs. către: autorități de stat, furnizori implicați in mod direct/indirect in procesul de ofertare, emitere, administrarea polițelor de asigurare si oferirea asistentei la daune (societăți de asigurare-reasigurare din Republica Moldova precum alte companii din grupul din care acestea fac parte, societăți de prestări servicii in cazul unor eventuale daune, societăți de arhivare, furnizori de servicii IT, firme de curierat, cabinete de avocatura). Va informam ca transformarea ofertei de asigurare acceptate de Dvs. in polita/contract de asigurare va fi conditionata de acceptarea de catre Dvs. a notei de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, sau, dupa caz, a consimtamantului apartinand Asiguratorului ales.
Datele vor fi stocate/arhivate de catre Societate dupa cum urmeaza: – Pentru ”Scop Ofertare asigurări generale”, pe o perioada de 90 de zile de la data emiterii ofertei sau pana la retragerea consimțământului dumneavoastră in cazul datelor cu caracter personal care privesc sănătatea persoanei vizate. – Pentru “Scop administrare polițe de asigurare, asistenta la daune si consultanta pe perioada de valabilitate a poliței plus încă 10 ani de la încetarea ei sau 10 ani de la deschiderea dosarului de dauna. Vă informăm ca aveti, cumulat, urmatoarele drepturi cu privire la Date in relatia dintre dumneavoastra si Societate: Drept de acces, Drept la rectificare, Dreptul la stergerea datelor (“Dreptul de a fi uitat”), Dreptul de a retrage consimtamantul, Dreptul la portabilitatea datelor, Dreptul la restrictionarea prelucrarii, Dreptul de a se opune prelucrarii, Dreptul de a depune o plangere la Societate.
Important: In cazul in care, in vederea încheierii unui contract de asigurare prin BAR” Safety- Broker” SRL, ne transmiteți si datele cu caracter personal ale altei persoane, aveți obligația de a comunica prezenta informare persoanei respective si sa obțineți acordul acesteia in cazurile aplicate, in termen de maxim 1 luna de la data furnizării datelor cu caracter personal.

Pentru exercitarea drepturilor enumerate mai sus și detalii, puteti contacta Societatea prin intermediul urmatoarelor modalitati: (i) depunerea unei cereri scrise datate si semnate in orice sediu sau punct de lucru, (ii) completarea unei cereri online prin accesarea urmatorului link: www.safetybroker.md, sectiunea “contacte”, (iii) la adresa de e-mail: info@safetybroker.md sau (iv) prin posta la adresa postala de la sediul Societatii mentionate mai sus. Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal, va putea fi contactat pentru orice lamuriri, informatii, precum si solicitari in legatura cu exercitarea drepturilor mentionate mai sus la oricare din datele de contact enumerate mai sus.
 prin semnarea prezentei declar pe propria răspundere că am luat la cunostinta de continutul Notei de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal si cunosc datele de contact pentru exercitarea drepturilor mele.

Sunt deacord.    
Pretul asigurarii:
0
EURO
0
EURO
0
EURO
0
EURO
0
EURO
0
EURO
0
EURO
0
EURO
0
EURO

PREVEDERI GENERALE FISCALE

Conform legislaţiei fiscale în vigoare, primele de asigurare nu sunt purtătoare de TVA .

Orice indemnizaţie de asigurare aferentă contractului de asigurare şi clauzelor adiţionale nu este supusă impozitului pe venit. Prezentele precizări fiscale sunt valabile sub rezerva modificării legislaţiei fiscale (Codul fiscal şi orice act normativ adoptat în aplicarea acestuia).